Vragen van de leden Gerbrands en Van Klaveren (beiden PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vergoeding van anti-homotherapie (ingezonden 19 januari 2012).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Verzekeraars en medici tegen christelijke homotherapie»?1

Vraag 2

Deelt u de opvatting dat homoseksualiteit geen ziekte is?

Vraag 3

Klopt het dat zorgverzekeraars verplicht zijn deze anti-homotherapie te vergoeden, omdat de zorgorganisatie die deze therapie aanbiedt een erkende instelling is?

Vraag 4

Betekent een dergelijke erkenning van een zorginstelling dat er straffeloos onzintherapieën kunnen worden aangeboden?

Vraag 5

Deelt u de mening dat alleen wetenschappelijk bewezen behandelingen vanuit het basispakket vergoed dienen te worden?

Vraag 6

Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze verwerpelijke anti-homotherapie direct uit het basispakket verdwijnt?‬

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Voortman (GroenLinks), ingezonden 19 januari 2012 (vraagnummer 2012Z00707) en Hennis-Plasschaert (VVD), ingezonden 19 januari 2012 (vraagnummer 2012Z00709)


X Noot
1

Trouw, 17 januari 2012.

Naar boven