Vragen van de leden Hennis-Plasschaert en Mulder (beiden VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over christelijke homotherapie (ingezonden 19 januari 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht «Verzekeraars en medici tegen christelijke homotherapie»?1

Vraag 2

Klopt het dat zorgverzekeraars wettelijk verplicht zijn de kosten van de christelijke homotherapie te dragen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat een therapie, gericht op het onderdrukken van de homoseksuele geaardheid, niet alleen ondeugdelijk is, maar ook schadelijk kan zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Welke maatregelen bent u voornemens te nemen om een einde te maken aan deze wettelijke verplichting voor de zorgverzekeraars?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Voortman (GroenLinks), ingezonden 19 januari 2012 (vraagnummer 2012Z00707)


X Noot
1

Trouw, 17 januari 2012.

Naar boven