Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de stremming van de sluis bij Eefde (ingezonden 9 januari 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht «Ramp Eefde: EVO en Schuttevaer willen snel 2e kolk»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat de economische schade, die door de stremming wordt veroorzaakt, niet zou zijn ontstaan als er een tweede sluiskolk was geweest?

Vraag 3

Waarom is er nog steeds geen besluit genomen over de capaciteitsverruiming van de sluis bij Eefde waarvoor al enkele jaren een planstudie loopt?2

Vraag 4

Bent u bereid op korte termijn een besluit te nemen over de planstudie sluis Eefde?

Vraag 5

Klopt het dat bij een besluit in 2012 de bouw van een nieuwe sluiskolk pas in 2016 zal beginnen? Kan dit worden versneld?

Vraag 6

Klopt het dat er voor de bouw van een tweede sluiskolk nog een tekort is? Hoe groot is dit tekort en bent u bereid dit tekort op te lossen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van de leden Omtzigt en De Rouwe, ingezonden 6 januari 2012 (vraagnummer 2012Z00094).


X Noot
2

MIRT projectenboek 2012, blz. 299 (Kamerstuk 33 000-A, nr. 3).

Naar boven