33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 3 MEDEDELING

20 september 2011

Het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) projectenboek 2012, zoals genoemd in de Memorie van Toelichting (Kamerstuk 33 000 A, nr. 2, blz. 4) is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt.

Naar boven