Vragen van de leden Pechtold en Dijkstra (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over antihomo-uitspraken van een Indiase minister (ingezonden 6 juli 2011).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Indiase minister noemt homoseksualiteit een ziekte»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat deze uitspraak zorgwekkend is en de emancipatie van homoseksuelen en de bestrijding van HIV/Aids in India belemmert? Zo ja, bent u bereid uw zorgen over deze uitspraak bij de regering van India kenbaar te maken, bijvoorbeeld in het eerstvolgende contact dat (mogelijk) voortvloeit uit de afgezegde handelsmissie van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie?

Vraag 3

Bent u bereid u binnen de EU sterk te maken voor een gezamenlijke veroordeling van deze uitspraken van de Indiase minister van Volksgezondheid?


X Noot
1

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/05/indiase-minister-noemt-homoseksualiteit-een-ziekte/

Naar boven