Vragen van de leden Pechtold en Dijkstra (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over antihomo-uitspraken van een Indiase minister (ingezonden 6 juli 2011).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ontvangen 22 augustus 2011).

Vraag 1 en 2

Wat is uw reactie op het bericht «Indiase minister noemt homoseksualiteit een ziekte»?1

Deelt u de mening dat deze uitspraak zorgwekkend is en de emancipatie van homoseksuelen en de bestrijding van HIV/Aids in India belemmert? Zo ja, bent u bereid uw zorgen over deze uitspraak bij de regering van India kenbaar te maken, bijvoorbeeld in het eerstvolgende contact dat (mogelijk) voortvloeit uit de afgezegde handelsmissie van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie?

Antwoord 1 en 2

Indien betrokkene bedoelde uitspraken had gedaan, was dat voor de regering onacceptabel geweest. De Indiase minister van Volksgezondheid, Ghulam Nabi Azad, verklaarde evenwel op 6 juli dat zijn woorden foutief in de media zijn geciteerd. Azad verklaarde dat in plaats van «homoseksualiteit is een ziekte» hij bedoelde te zeggen «hiv-aids is een ziekte».

Ik heb tijdens mijn bezoek aan India (5 juli jl.) gesproken met minister van Buitenlandse Zaken, Krishna, en met hem onder andere het Nederlandse mensenrechtenbeleid besproken. Daarbij heb ik ook discriminatie op basis van seksuele oriëntatie ter sprake gebracht.

Vraag 3

Bent u bereid u binnen de EU sterk te maken voor een gezamenlijke veroordeling van deze uitspraken van de Indiase minister van Volksgezondheid?

Antwoord 3

Zie antwoord vraag 1 en 2.


X Noot
1

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/05/indiase-minister-noemt-homoseksualiteit-een-ziekte/

Naar boven