Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z15124

Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het artikel «Amerika graait in Europese clouddata» (ingezonden 5 juli 2011).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Amerika graait in Europese clouddata»?1

Vraag 2

Bent u op de hoogte van het feit dat de autoriteiten van de VS zich met beroep op de Patriot Act toegang verschaffen tot persoonsgegevens opgeslagen op EU-grondgebied, door bedrijven met hoofdzetel in de VS?2 3

Vraag 3

Bent u bekend met de verklaring van de Europese Commissie dat binnen de EU opgeslagen persoonsgegevens vallen onder de EU Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens 95/46 en dat bij de Europese Commissie niet bekend is dat de VS desalniettemin bij de in VS jurisdictie gevestigde hoofdzetels van bedrijven in de EU opgeslagen persoonsgegevens opvragen, als verwoord in punt 5?4

Vraag 4

Kunt u toelichten waarom deze praktijk niet bekend was en waarom dit bij het genoemde onderzoek in 2007 niet aan het licht is gekomen? Zijn er op dit moment bij u gevallen bekend waarbij bedrijven, gevestigd in Nederland maar met een hoofdkantoor in de VS, verzoeken krijgen van Amerikaanse autoriteiten tot het inzien van persoonsgegevens? Zo ja, welke? Zo nee, bent u van plan om het College Bescherming Persoonsgegevens in te schakelen om uit te zoeken of en zo ja welke bedrijven zulke verzoeken krijgen van Amerikaanse autoriteiten?

Vraag 5

Bent u van mening dat op deze wijze feitelijk de EU wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgeschakeld door extraterritoriale werking van de wetgeving van een derde land?

Vraag 6

Welke stappen gaat u ondernemen om deze situatie te corrigeren en om juridische duidelijkheid te scheppen voor bedrijven en burgers over de bescherming van persoonsgegevens opgeslagen binnen de EU?


X Noot
1

http://webwereld.nl/nieuws/107156/amerika-graait-in-europese-clouddata.html?utm_source=feedburner&utm_

medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+Webwereld+%28Webwereld%29

X Noot
2

http://www.zdnet.com/blog/igeneration/microsoft-admits-patriot-act-can-access-eu-based-cloud-data/11225

X Noot
3

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2007-3213&language=EN

X Noot
4

Punt 5: «De Commissie heeft in samenwerking met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten onderzocht of commerciële organisaties met operaties of activiteiten in de Verenigde Staten, in het bijzonder dienstverlenende ondernemingen in de financiële sector, het voorwerp zijn geweest van dwingende verzoeken van de Amerikaanse autoriteiten om in de EU opgeslagen persoonsgegevens aan hen door te geven. Gebleken is dat de gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten geen weet hebben van dergelijke maatregelen, alhoewel door de gegevensbeschermingsautoriteiten van één lidstaat is gemeld dat ondernemingen met zetel op het grondgebied van die staat een dergelijk verzoek hebben gekregen, buiten het kader om van de bestaande instrumenten voor internationale wederzijdse rechtshulp.»