Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2011Z11218".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2011-05-27
Datum van uitgifte 2011-05-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2011Z11218
Indiener A. El Fassed
Indiener B.A.M. Braakhuis
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-05-27
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De huisbankier RBS en clustermunitie
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2010-2011
Vraagnummer 2011Z11218