Vragen van de leden Elissen en Van Bemmel (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over Deep Packet Inspection door telecomproviders en de aantasting van privacy (ingezonden 23 mei 2011).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten «KPN past deep packet inspection toe op mobiel internetverkeer»1, KPN blijkt deep packet inspection uit te besteden»2 en «KPN inspecteert dataverkeer diep, mag dat?»3

Vraag 2

Klopt het dat er sprake is van een aantasting van de privacy en het mogelijk plegen van strafbare feiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat u dan een strafrechtelijk onderzoek instellen?

Vraag 3

Indien blijkt dat KPN strafbare feiten heeft gepleegd, gaat u daar consequenties aan verbinden bij nieuwe aanbestedingen en/of gaat u lopende contracten opzeggen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat KPN de deuren wagenwijd heeft opengezet voor (bedrijfs)spionage nu blijkt dat het bedrijf in het buitenland deep packet inspection heeft laten uitvoeren en/of een in het buitenland gevestigd bedrijf de mogelijkheid heeft gegeven dit te doen? Zo ja, welke consequenties gaat u daar aan verbinden?

Vraag 5

Gaat u onderzoeken of er vertrouwelijke overheidscommunicatie onderschept is (die eventueel privé is verzonden), nu blijkt dat telecomproviders middelen inzetten waarmee alle verzonden berichten gelezen kunnen worden?

Vraag 6

Gaat u beleid ontwikkelen om bedrijven te verplichten klanten goede en begrijpelijke informatie te geven over hoe met de privacy omgegaan wordt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Hebt u kennisgenomen van de verklaring van KPN: «KPN houdt niet bij welke websites je bezoekt»? Is hier sprake van misleiding van de consument? Zo ja, welke consequenties gaat u hier aan verbinden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Thieme (PvdD), ingezonden 17 mei 2011 (vraagnummer 2011Z10094) en Schaart en Van der Steur (VVD) (vraagnummer 2011Z10365), ingezonden 19 mei 2011.


X Noot
1

http://tweakers.net/nieuws/74419/kpn-past-deep-packet-inspection-toe-op-mobiel-internetverkeer.html

X Noot
2

http://tweakers.net/nieuws/74437/kpn-blijkt-deep-packet-inspection-uit-te-besteden.html

X Noot
3

http://blog.iusmentis.com/2011/05/13/kpn-inspecteert-dataverkeer-diep-mag-dat/

Naar boven