Vragen van de leden Schaart en Van der Steur (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie over Deep Packet Inspection (ingezonden 19 mei 2011).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichten over het gebruik van Deep Packet Inspection door KPN?1

Vraag 2

KPN stelt dat zij klanten niet afluistert, kunt u uitleggen of het mogelijk is Deep Packet Inspection te gebruiken zonder naar de inhoud van data of dataverkeer te kijken?

Vraag 3

Weet u of KPN, zoals het zelf zegt, het enige bedrijf is dat hiervan gebruik maakt?

Vraag 4

Is het gebruik van Deep Packet Inspection toegestaan? Zo ja, ziet u beperkingen aan het gebruik van deze techniek? Zo nee, wat gaat u doen om dit gebruik te stoppen?

Vraag 5

Nu KPN spreekt over een eigen onderzoek naar naleving van de privacybepalingen, kunt u hier een eigen onderzoek naar doen?


X Noot
1

«Update: Deep Packet Inspection toegepast door KPN» op www.TeleconNieuws.com, 12 mei 2011, http://www.telecomnieuws.com/2011/05/12/deep-packet-inspection-toegepast-door-kpn/

Naar boven