Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over een Afrikaans biogas project (ingezonden 11 maart 2011).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Nederlandse hulporganisaties «stelen» Afrikaans project»?1

Vraag 2

Is het waar dat SNV en Hivos in 2009 het project hebben gekaapt en vervolgens door de Nederlandse regering laten financieren? Zo neen, wanneer is uw financiering van het project begonnen?

Vraag 3

Kunt u aangeven van wanneer het voorstel van de «stichting Biogas for Better Life» om toepassing van biogastechnologie in Afrika van de grond te krijgen dateert? Is het waar dat het voorstel reeds vóór aanvang van de Nederlandse financiering is ontwikkeld? Zo nee, wanneer dan wel?

Vraag 4

Was u op de hoogte van de klachten die de Afrikaanse bestuurders en adviseurs van de «stichting Biogas for Better Life: an African Initiative» middels interne communicatie aan SNV en Hivos hebben overgebracht?

Vraag 5

Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend luidt, kunt u dan aangeven van wanneer deze klachten dateren, waar de klachten uit bestonden en wat er met deze klachten is gedaan?

Vraag 6

Indien het antwoord op vraag 4 ontkennend luidt, bent u dan bereid deze klachten alsnog te achterhalen en te openbaren? Zo neen, waarom niet?

Vraag 7

Welke conclusies verbindt u aan deze kwestie?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Ferrier (CDA) ingezonden 11 maart 2011 (vraagnummer 2011Z04966).


X Noot
1

Volkskrant, Nederlandse hulporganisaties «stelen» Afrikaans project, 7 maart 2011.

Naar boven