Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z04019

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over doodstraffen voor Oeigoeren in China (ingezonden 28 februari 2011).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat het hooggerechtshof van China de ter dood veroordeling van vier Oeigoeren heeft goedgekeurd?1 Kunt u bevestigen dat deze doodvonnissen zijn goedgekeurd?

Vraag 2

Zijn de processen tegen deze verdachten naar uw informatie in volledige openbaarheid gevoerd? Voldoen de processen naar uw oordeel aan de criteria van de regels van een «fair trial»? Indien nee, bent u bereid bij de Chinese autoriteiten aan te dringen op volledige transparantie over de gevoerde processen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het voltrekken van de doodstraf onaanvaardbaar is? Bent u bereid er bij de Chinese autoriteiten op aan te dringen de doodstraf niet te voltrekken?

Vraag 4

Bent u bekend met de stand van zaken van het proces tegen de Oeigoeren aan wie eerder de doodstraf was opgelegd?2


X Noot
1

Trouw, «Doodvonnis tegen Oeigoeren goedgekeurd», 24 februari 2011, «UAA Condemns death sentences given to four Uyghurs in East Turkestan», zie ook http://www.uyghuramerican.org/articles/5482/1/UAA-condemns-death-sentences-given-to-four-Uyghurs-in-East-Turkestan/index.html

X Noot
2

Zie Aanhangsel 1324, vergaderjaar 2009–2010, d.d.21 januari 2010. Antwoord op vraag 2 «Voorzover bekend is aan 22 personen de doodstraf opgelegd. In 8 gevallen is een «voorwaardelijke» doodstraf opgelegd, die meestal na een aantal jaren wordt omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Voor zover bekend zijn inmiddels 9 doodvonnissen voltrokken.»