Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112008

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over doodstraffen voor Oeigoeren in China (ingezonden 28 februari 2011).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 29 maart 2011).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat het hooggerechtshof van China de ter dood veroordeling van vier Oeigoeren heeft goedgekeurd?1 Kunt u bevestigen dat deze doodvonnissen zijn goedgekeurd?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Zijn de processen tegen deze verdachten naar uw informatie in volledige openbaarheid gevoerd? Voldoen de processen naar uw oordeel aan de criteria van de regels van een «fair trial»? Indien nee, bent u bereid bij de Chinese autoriteiten aan te dringen op volledige transparantie over de gevoerde processen?

Antwoord 2

In mijn antwoorden op eerdere vragen over de processen tegen personen die werden vastgenomen in verband met de ongeregeldheden in juli 2009 in Xinjiang (Aanhangsel 1324, vergaderjaar 2009–2010, d.d.21 januari 2010) heb ik aangegeven hoe moeilijk het is hierover betrouwbare informatie te krijgen. Er bestaat geen goed overzicht van de stand van zaken van de processen tegen personen die worden vastgehouden in verband met de ongeregeldheden in juli 2009 in Xinjiang. De EU heeft inmiddels bij diverse gelegenheden haar zorg over de rechtsgang ten aanzien van deze personen uitgesproken, zoals tijdens de meest recente EU-China mensenrechtendialoog.

Vraag 3

Deelt u de mening dat het voltrekken van de doodstraf onaanvaardbaar is? Bent u bereid er bij de Chinese autoriteiten op aan te dringen de doodstraf niet te voltrekken?

Antwoord 3

Nederland is ten principale tegen de doodstraf. Dit is bij de Chinese autoriteiten bekend. Nederland zal zowel in bilateraal als in EU verband bij de Chinese autoriteiten blijven aandringen de doodstraf af te schaffen, dan wel een moratorium op de uitvoering van de doodstraf in te stellen als eerste stap naar afschaffing.

Vraag 4

Bent u bekend met de stand van zaken van het proces tegen de Oeigoeren aan wie eerder de doodstraf was opgelegd?2

Antwoord 4

Zie het antwoord op vraag 2.


X Noot
1

Trouw, «Doodvonnis tegen Oeigoeren goedgekeurd», 24 februari 2011, «UAA Condemns death sentences given to four Uyghurs in East Turkestan», zie ook http://www.uyghuramerican.org/articles/5482/1/UAA-condemns-death-sentences-given-to-four-Uyghurs-in-East-Turkestan/index.html

X Noot
2

Zie Aanhangsel 1324, vergaderjaar 2009–2010, d.d.21 januari 2010. Antwoord op vraag 2 «Voorzover bekend is aan 22 personen de doodstraf opgelegd. In 8 gevallen is een «voorwaardelijke» doodstraf opgelegd, die meestal na een aantal jaren wordt omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Voor zover bekend zijn inmiddels 9 doodvonnissen voltrokken.»