Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z03877

Vragen van de leden Verburg en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over telefooncontracten overzetten zonder toestemming (ingezonden 24 februari 2011).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de vele klachten over het bedrijf zakelijketelefonie.nl dat zonder toestemming van een bedrijf telefoonnummers van bijvoorbeeld KPN importeert naar haar als aanbieder? (zie forum TROS Radar)

Vraag 2

Kunt u uiteenzetten hoe vaak het voorkomt dat zonder toestemming van een klant telefoonnummers van het ene bedrijf, zoals KPN, worden geporteerd naar het andere bedrijf, zoals zakelijketelefonie.nl?

Vraag 3

Welke acties heeft een ondernemer tot zijn beschikking als zonder zijn toestemming zijn telefoonnummer is overgedragen aan een nieuwe aanbieder?1

Vraag 4

Welke bevoegdheden en mogelijkheden heeft de OPTA om op te treden tegen deze praktijken en hoe maakt de OPTA hier gebruik van?

Vraag 5

Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat bedrijven alleen overstappen indien zij daar expliciet om gevraagd hebben dan wel toestemming verleend hebben?


X Noot
1

Ondernemers geven aan dat zij expliciet geen toestemming gegeven hebben tot de overdracht van hun nummers, dat zij van KPN een brief krijgen met de tekst: «Heeft de overstap naar een andere aanbieder buiten uw medeweten plaatsgevonden ..., dan moeten wij u toch verzoeken contact op te nemen met uw nieuwe aanbieder». (http://www.zakelijketelefonie.nl/files/brief-kpn-bevestiging-zonder-gegevens.pdf)