Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20111973

Vragen van de leden Verburg en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over telefooncontracten overzetten zonder toestemming (ingezonden 24 februari 2011).

Mededeling van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) (ontvangen 25 maart 2011)

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de vele klachten over het bedrijf zakelijketelefonie.nl dat zonder toestemming van een bedrijf telefoonnummers van bijvoorbeeld KPN importeert naar haar als aanbieder? (zie forum TROS Radar)

Vraag 2

Kunt u uiteenzetten hoe vaak het voorkomt dat zonder toestemming van een klant telefoonnummers van het ene bedrijf, zoals KPN, worden geporteerd naar het andere bedrijf, zoals zakelijketelefonie.nl?

Vraag 3

Welke acties heeft een ondernemer tot zijn beschikking als zonder zijn toestemming zijn telefoonnummer is overgedragen aan een nieuwe aanbieder?1

Vraag 4

Welke bevoegdheden en mogelijkheden heeft de OPTA om op te treden tegen deze praktijken en hoe maakt de OPTA hier gebruik van?

Vraag 5

Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat bedrijven alleen overstappen indien zij daar expliciet om gevraagd hebben dan wel toestemming verleend hebben?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat voor de beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Verburg en Omtzigt (beiden CDA) over telefooncontracten overzetten zonder toestemming, ingezonden 24 februari 2011, kenmerk 2011Z03877, meer tijd nodig is dan de gebruikelijke drie weken. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

Ondernemers geven aan dat zij expliciet geen toestemming gegeven hebben tot de overdracht van hun nummers, dat zij van KPN een brief krijgen met de tekst: «Heeft de overstap naar een andere aanbieder buiten uw medeweten plaatsgevonden ..., dan moeten wij u toch verzoeken contact op te nemen met uw nieuwe aanbieder». (http://www.zakelijketelefonie.nl/files/brief-kpn-bevestiging-zonder-gegevens.pdf)