Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z00700

Vragen van het lid Uitslag (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zwarte lijst van rookhoreca (ingezonden 17 januari 2011).

Vraag 1

Kent u het bericht «Zwarte lijst «rookhoreca» in de maak»?1 Heeft u kennisgenomen van het bericht van de VWA dat in ruim de helft van de kroegen en disco's weer wordt gerookt? Deelt u de mening dat handhaving van het rookverbod strenger moet worden gehandhaafd? Zo ja, hoe gaat u dat in de toekomst aanpakken?

Vraag 2

Kunt u voorafgaand aan het algemeen overleg van 19 januari a.s., uiterlijk 7 uur ’s ochtends, de Kamer de volgende gegevens doen toekomen en de volgende vragen beantwoorden:

  • a. hoeveel inspecteurs werken tussen juli en december 2010 voor de VWA specifiek op het handhaven van het rookbeleid?

  • b. hoeveel inspecties zijn er in deze periode uitgevoerd en hoeveel inspecties zijn specifiek bij kroegen (en discotheken) met personeel uitgevoerd?

  • c. hoeveel inspecteurs werken in die periode in de avonduren na 22.00 uur en in het weekend?

  • d. op welke wijze zijn deze inspecteurs herkenbaar of zijn zij incognito?

  • e. hoe zijn de inspecteurs verspreid over het land?

  • f. op welke plekken in ons land wordt volgens de VWA het rookverbod het minst opgevolgd en waar het meest?

  • g. hoeveel boetes en welke vorm van boetes worden er per maand waar in het land opgelegd, in de periode juli t/m dec. 2010?

  • h. hoeveel horecagelegenheden hebben sinds het begin van het rookverbod in juli 2008 al twee of meer boetes gekregen?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat, ondanks dat in de helft van de kroegen en disco’s met personeel weer wordt gerookt, er nog steeds geen kroeg of disco met personeel voor de rechter is gedaagd? Komt dit omdat de VWA (en/of het Openbaar Ministerie) geen aanwijzing heeft gekregen van u om dit adequaat te kunnen uitvoeren? Bent u bereid een heldere aanwijzing te gaan geven aan zowel de VWA als het OM omtrent het handhaven van het rookverbod in horeca? Kan die aanwijzing de strekking bevatten, dat het OM automatisch een gerechtelijke procedure start tegen een horecagelegenheid na twee of meer boetes ?


XNoot
1

NU.nl, 10 januari 2011.