Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z00134

Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het massaproces tegen Turks-Koerdische politici (ingezonden 7 januari 2011).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het proces tegen Turks-Koerdische politici in Turkije, dat op 13 januari zal plaatsvinden?

Vraag 2

Hoe kijkt u tegen deze procesgang aan?

Vraag 3

Volgt u deze zaak actief of bent u bereid dit te doen? Zo ja, op welke manier?

Vraag 4

Bent u bereid zelf of in EU-verband bij dit proces aanwezig te zijn? Zo nee, waarom niet?