Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20111122

Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het massaproces tegen Turks-Koerdische politici (ingezonden 7 januari 2011).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 19 januari 2011).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het proces tegen Turks-Koerdische politici in Turkije, dat op 13 januari zal plaatsvinden?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3 en 4

Hoe kijkt u tegen deze procesgang aan?

Volgt u deze zaak actief of bent u bereid dit te doen? Zo ja, op welke manier?

Bent u bereid zelf of in EU-verband bij dit proces aanwezig te zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2, 3 en 4

Het betreft een proces tegen 152 verdachten die worden beschuldigd van lidmaatschap van de KCK, de vermeende civiele tak van de verboden PKK. De verdachten maken deel uit van een groep van meer dan 1900 mensen die sinds april 2009 zijn opgepakt.

Om te kunnen beoordelen of sprake is van een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang, volgt Nederland deze zaken op de voet. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met overige EU-lidstaten en de Europese Commissie. Zo was de Nederlandse Ambassade op de eerste dag van deze rechtszaak, d.d. 18 oktober 2010, aanwezig.