Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de mislukte concurrentie in de post en het bericht dat de officiële cijfers van TNT over de postbezorging niet kloppen (ingezonden 4 november 2010) .

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat de officiële cijfers van TNT over de postbezorging niet kloppen?1

Vraag 2

Kan de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) dit bericht betrekken bij het onderzoek dat zij doet naar de naleving van de universele dienstverlening?

Vraag 3

Op welke wijze zou het niet kloppen van de officiële cijfers van TNT de uitkomsten van het OPTA-onderzoek veranderen?


XNoot
1

Algemeen Dagblad, «Zwartboek TNT: post komt in 600 wijken te laat», 2 november 2010.

Naar boven