Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112010Z15681

Vragen van de leden Omtzigt en van Hijum (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bijstorten in de pensioenpolis (ingezonden 2 november 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Pensioenstrop voor oude baas bij waardeoverdracht»?1

Vraag 2

Is het waar dat een werkgever bij vertrek van zijn werknemer soms tienduizenden euro’s moet bijstorten in de pensioenpolis bij de verplichte waardeoverdracht? Hoe vaak komt zo'n verplichte bijstorting per jaar voor?

Vraag 3

Deelt u de mening dat deze verplichte nabetaling zeer belemmerend kan werken op de arbeidsmarkt en dat er snel een oplossing gezocht moet worden voor het probleem van bijbetalingen voor beide werkgevers bij de verplichte waardeoverdracht van pensioenen?

Vraag 4

Op welke wijze gaat u uitvoering geven aan de motie die vraagt om een einde van de bijbetalingsproblematiek en die nog steeds niet is uitgevoerd?2

Vraag 5

Heeft u of de toezichthouder inzicht in de omvang van de niet afgefinancierde verplichtingen bij Nederlandse verzekeraars?3 Zo nee, wilt u daar onderzoek naar doen?


XNoot
1

De Telegraaf, 27 oktober 2010.

XNoot
2

Kamerstuk 31 226, nr. 30.

XNoot
3

Vaak is de verzekeraar zelf verantwoordelijk indien iemand tot het eind in dienst blijft bij de verzekeraar. Wanneer Solvency-II van kracht wordt, dienen verzekeraars het langlevenrisico en het renterisico vanzelfsprekend volledig af te financieren.