Vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) aan de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de ruime vertrekregeling van de bestuursvoorzitter van InHolland (ingezonden 18 oktober 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving rond de afvloeiingsregeling van de voorzitter van de raad van bestuur van Hogeschool InHolland?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de afvloeiingsregeling van deze bestuurder van een overheidsbekostigde hoger onderwijsinstelling?

Vraag 3

Wat is uw mening over deze afvloeiingsregeling indien uit het onderzoek van de onderwijsinspectie naar voren komt dat er sprake van grote nalatigheid en/of fraude was bij InHolland rondom de onterechte verstrekking van diploma’s?

Vraag 4

Deelt u de mening dat deze regeling in ieder geval niet aansluit op de in eerste instantie aangekondigde «sobere» vertrekregeling voor de bestuursvoorzitter?

Vraag 5

Bent u bereid om ook hier een terugvordering van dit bedrag te overwegen, zoals u dat ook gedaan heeft rond de zeer ruime afvloeiingsregeling bij de ex-directeur van het Friesland College eerder dit jaar?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Ferrier (CDA), ingezonden 15 oktober 2010 (vraagnummer 2010Z14880).


XNoot
1

de Telegraaf, «Dales gewoon doorbetaald», 13 oktober 2010.

Naar boven