Vragen van de leden Kuiken en Spekman (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Wonen, Wijken en Integratie over het wegpesten van een homostel uit hun huis (ingezonden 15 juni 2010).

Vraag 1

Kent u het bericht «Homostel in Leidsche Rijn weggetreiterd»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat homogeweld en intimidatie, maar ook woonoverlast in zijn algemeenheid, strenger moet worden aangepakt? Zo ja, in hoeverre is het bestaande juridische instrumentarium daarvoor afdoende? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Is het waar dat de gemeente Utrecht te weinig kan doen om de «treiteraars» aan te pakken? Zo ja waar ligt dat aan?

Vraag 4

Welke stappen heeft de gemeente ondernomen en welke aanvullende instrumenten kan de gemeente Utrecht nog inzetten om de overlast aan te pakken?

Vraag 5

Wanneer komt de handreiking woonoverlast beschikbaar?


XNoot
1

www.rtvutrecht.nl, 13 juni 2010.

Naar boven