Vragen van het lid Snijder-Hazelhoff (VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Q-koorts en melkschapenbedrijven (ingezonden 4 juni 2010).

Vraag 1

Bent u bereid de namen van de melkgeitbedrijven vrij te geven die nog niet hebben gevaccineerd?12

Vraag 2

Kunt u een schatting geven op welke termijn alle melkgeitbedrijven zijn gevaccineerd?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Van der Vlies (SGP), ingezonden 4 juni 2010 (vraagnummer 2010Z09107).


XNoot
1

AGD.nl, 2 juni 2010: «Overlevingskans»

http://www.agd.nl/10101994/Nieuws/Veehouderij/Q-koorts/Overlevingskans.htm

XNoot
2

AGD.nl, 2 juni 2010: «LTO teleurgesteld over uitblijven versoepelingen Q-koorts»

http://www.agd.nl/10101968/Nieuws/Veehouderij/Q-koorts/LTO-teleurgesteld-over-uitblijven-versoepelingen-Q-koorts.htm#

Naar boven