Vragen van het lid Snijder-Hazelhoff (VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Q-koorts en melkschapenbedrijven (ingezonden 4 juni 2010).

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 1 juli 2010).

Vraag 1

Bent u bereid de namen van de melkgeitbedrijven vrij te geven die nog niet hebben gevaccineerd?12

Antwoord 1

Nee, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en Wet bescherming persoonsgegevens is het niet mogelijk om de namen van deze melkgeitenbedrijven vrij te geven. Ik doe alles wat binnen mijn mogelijkheid ligt om de afronding van de vaccinatiecampagne te bespoedigen. De vaccinatiegegevens zijn per bedrijf bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) bekend en worden dagelijks bijgewerkt. Met bedrijven die op 1 juni 2010 nog niet aan de vaccinatieplicht hadden voldaan, is contact opgenomen. Aan deze bedrijven is een last onder bestuursdwang opgelegd. Als zij niet alsnog tot vaccinatie overgaan, zal de VWA de dieren op kosten van de ondernemer vaccineren.

Vraag 2

Kunt u een schatting geven op welke termijn alle melkgeitbedrijven zijn gevaccineerd?

Antwoord 2

Naar schatting zal medio juli de vaccinatiecampagne op melkleverende bedrijven volledig zijn afgerond.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Van der Vlies (SGP), ingezonden 4 juni 2010 (vraagnummer 2010Z09107)


XNoot
1

AGD.nl, 2 juni 2010: «Overlevingskans»

http://www.agd.nl/10101994/Nieuws/Veehouderij/Q-koorts/Overlevingskans.htm

XNoot
2

AGD.nl, 2 juni 2010: «LTO teleurgesteld over uitblijven versoepelingen Q-koorts»

http://www.agd.nl/10101968/Nieuws/Veehouderij/Q-koorts/LTO-teleurgesteld-over-uitblijven-versoepelingen-Q-koorts.htm#

Naar boven