Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht van een ritueel geslachte koe voor het WK in Zuid-Afrika (ingezonden 4 juni 2010).

Vraag 1

Kent u het bericht «Koe stemt voorouders gunstig voor WK»1, waarin melding wordt gemaakt van een ritueel geslachte koe naast een voetbalstadion in Johannesburg voor het WK voetbal?

Vraag 2

Deelt u de mening dat de rituele slacht van koeien in of om de stadions waar het WK gespeeld wordt af te keuren valt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u bereid de Wereld Voetbalfederatie FIFA, mede in het licht van de reactie van de FIFA dat rituele slachtpartijen niet zullen plaatsvinden2, hier op aan te spreken?

Vraag 4

Bent u bereid de ambassadeur van Zuid-Afrika om opheldering te vragen over deze misstanden? Zo nee, waarom niet?


XNoot
1

De Telegraaf, 26 mei 2010 http://www.telegraaf.nl/telesport/wk2010/6786307/__Koe_geslacht_voor_gunstig_WK__.html?cid=rss

XNoot
2

Brief FIFA, 26 april 2010: «Although the South Africa OC is not the owner of the stadiums, they have confirmed to FIFA that no plans to slaughter bulls at any World Cup stadium is known to them».

Naar boven