Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht van een ritueel geslachte koe voor het WK in Zuid-Afrika (ingezonden 4 juni 2010).

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 15 juni 2010).

Vraag 1

Kent u het bericht «Koe stemt voorouders gunstig voor WK»1, waarin melding wordt gemaakt van een ritueel geslachte koe naast een voetbalstadion in Johannesburg voor het WK voetbal?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening dat de rituele slacht van koeien in of om de stadions waar het WK gespeeld wordt af te keuren valt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

Ja, ik wijs dit ritueel af. Onnodig lijden van dieren moet altijd voorkomen worden.

Vraag 3

Bent u bereid de Wereld Voetbalfederatie FIFA, mede in het licht van de reactie van de FIFA dat rituele slachtpartijen niet zullen plaatsvinden2, hier op aan te spreken?

Antwoord 3

Volgens onze informatie is de rituele slachting uitgevoerd door lokale stamhoofden en is de FIFA op geen enkele wijze betrokken geweest bij de rituele slachting. Derhalve zal ik de FIFA hierop niet aanspreken.

Vraag 4

Bent u bereid de ambassadeur van Zuid-Afrika om opheldering te vragen over deze misstanden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten zijn volgens onze informatie niet betrokken geweest bij de rituele slachting. Ik zie geen aanleiding om de ambassadeur van Zuid-Afrika om opheldering te vragen over dit incident.


XNoot
1

De Telegraaf, 26 mei 2010 http://www.telegraaf.nl/telesport/wk2010/6786307/__Koe_geslacht_voor_gunstig_WK__.html?cid=rss

XNoot
2

Brief FIFA, 26 april 2010: «Although the South Africa OC is not the owner of the stadiums, they have confirmed to FIFA that no plans to slaughter bulls at any World Cup stadium is known to them».

Naar boven