Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de minister van Justitie over het feit dat gestolen documenten op internet zijn gepubliceerd (ingezonden 1 juni 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat linkse activisten een grote hoeveelheid uiterst gevoelige documenten zouden hebben buitgemaakt en gepubliceerd?1

Vraag 2

Kloppen de feiten in dit bericht?

Vraag 3

Is inmiddels bekend hoe de activisten aan de informatie gekomen zijn?

Vraag 4

Zijn de procedures omtrent het vervaardigen, delen en bewaren van dergelijke gevoelige informatie voldoende gewaarborgd? Zouden deze procedures moeten worden aangescherpt?

Vraag 5

Zijn de medewerkers (en hun families) wier identiteit is onthuld voldoende beschermd?

Vraag 6

Zijn er voldoende mogelijkheden om de activisten strafrechtelijk aan te pakken en te (doen) vervolgen?


XNoot
1

De Telegraaf, 29 mei 2010.

Naar boven