Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de minister van Justitie over het feit dat gestolen documenten op internet zijn gepubliceerd (ingezonden 1 juni 2010).

Mededeling van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 18 juni 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat linkse activisten een grote hoeveelheid uiterst gevoelige documenten zouden hebben buitgemaakt en gepubliceerd?1

Vraag 2

Kloppen de feiten in dit bericht?

Vraag 3

Is inmiddels bekend hoe de activisten aan de informatie gekomen zijn?

Vraag 4

Zijn de procedures omtrent het vervaardigen, delen en bewaren van dergelijke gevoelige informatie voldoende gewaarborgd? Zouden deze procedures moeten worden aangescherpt?

Vraag 5

Zijn de medewerkers (en hun families) wier identiteit is onthuld voldoende beschermd?

Vraag 6

Zijn er voldoende mogelijkheden om de activisten strafrechtelijk aan te pakken en te (doen) vervolgen?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) van uw Kamer aan de minister van Justitie inzake het bericht dat gestolen documenten op het internet zijn gepubliceerd (1 juni 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


XNoot
1

De Telegraaf, 29 mei 2010.

Naar boven