Vragen van het lid Joldersma (CDA) aan de minister van Justitie over het uitdelen van gratis joints (ingezonden 21 april 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Gratis joint op verkiezingsdag»?1

Vraag 2

Deelt u de opvatting dat het uitdelen van gratis joints onverantwoord is?

Vraag 3

In hoeverre druist het gratis uitdelen van joints in tegen de zogenaamde AHOJG-gedoogcriteria voor coffeeshops? Is het op basis daarvan mogelijk coffeeshops te sluiten die gratis joints uitdelen of ziet u andere mogelijkheden om op te treden?

Vraag 4

Deelt u de opvatting dat het wenselijk is dat coffeeshopshouders eindelijk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan nemen door geen gratis joints te verstrekken en door verslaafde blowers niet toe te laten in de coffeeshop?


XNoot
1

De Telegraaf.nl, 20 april 2010.

Naar boven