Vragen van de leden Omtzigt en Pieper (beiden CDA) aan de minister van Financiën over het artikel «Private equity ligt niet voor het oprapen» (ingezonden 8 april 2010).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Private equity ligt niet voor het oprapen»?1

Vraag 2

Onderschrijft u het belang van de financiering van het midden- en kleinbedrijf, zeker in deze economisch moeilijke tijden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om deze financiering op gang te brengen en te houden?

Vraag 3

Wanneer bent u voornemens de, via een amendement in de wet opgenomen, artikelen over een vrijstelling in box 3 voor de belastingplichtige met beleggingen in startende of doorgroeiende MKB-ondernemingen2 te implementeren? Wanneer is deze problematiek voorgelegd in Brussel en wat is de laatste stand van zaken in dit dossier?


XNoot
1

Het Financieele Dagblad, 2 februari 2010.

XNoot
2

Kamerstuk 32 129, nr. 16.

Naar boven