Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Vraagnummer 211120004

Gepubliceerd op 25 januari 2012

Gerelateerde informatie


AntwoordVragen van de leden Smaling (SP), Vos (GroenLinks) en Kuiper (ChristenUnie) op 24 januari 2012 medegedeeld aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie inzake EOF.

Vraag 1

Alle voordelen die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de Europese lidstaten biedt bestaan niet voor de landen die onder het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) vallen, omdat daar nog geen sprake is van een grotere interne markt met één buitentarief. Is de regering bereid zich hard te maken voor gekoppelde passages in zowel het nieuwe GLB als het nieuwe EOF, immers gelijktijdig startend, waarin het vormen van economische regio’s van EOF-landen wordt bevorderd, in die zin dat ze dezelfde beschermende rol voor boer en platteland kunnen spelen als het GLB?

Vraag 2

Is de regering van mening dat de Economic Partnership Agreements tussen de EU en de Minst Ontwikkelde Landen het in vraag 1 geponeerde katalyseren of juist tegenwerken?

Vraag 3

Wat is de huidige situatie ten aanzien van de zogenaamde tariefescalatie (geen Europese heffing wanneer een derde land ruwe katoen ter export aanbiedt, wel een heffing wanneer het bewerkte producten als T-shirts en zakdoeken betreft)? Ontwikkelt zich hier een level playing field tussen de EU en de landen vallend onder het EOF? Zo ja, kan dit onderbouwd worden met voorbeelden?


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl