Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015CVIII nr. F

CVIII Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

F MOTIE VAN HET LID DE VRIES C.S.

Voorgesteld 23 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat tijdens door haar gehouden hoorzittingen gerede twijfel is gewekt of organisaties die het grondwerk doen voor de standaardisering van beveiligheidsprotocollen, zoals de Internet Engineering Taskforce, de GSM Association, het National Institute of Standards and Technology, hun werkzaamheden op een onafhankelijke en betrouwbare wijze hebben verricht;

overwegende, dat daardoor het vertrouwen in de instituties die internet veilig moeten houden wordt ondermijnd;

verzoekt de regering hieromtrent onderzoek te laten verrichten en de Kamer over de bevindingen en conclusies in te lichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Vries

Franken

Gerkens

Strik

Van Boxtel