Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015CVIII nr. E

CVIII Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

E MOTIE VAN HET LID GERKENS C.S.

Voorgesteld 23 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat de digitale technologie met «the Internet of Things» alles en iedereen met elkaar zal verbinden;

constaterende, dat deze niet te stuiten ontwikkeling kansen zal bieden voor de maatschappij, maar ook bedreigingen;

overwegende, dat de effecten van deze digitale ontwikkeling op de maatschappij niet alleen een technologische, maar ook een maatschappelijke, sociaal juridische en sociaal psychologische is;

verzoekt de regering het Rathenau Instituut te vragen een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een commissie die kan adviseren over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Franken

K.G. de Vries

Strik

Duthler

Van Boxtel