Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014CII nr. G

CII Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.»

G BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2013

Op 2 juli jl. aanvaardde Uw Kamer de motie Vliegenthart (2012–2013, CII, B) om te komen met een nadere analyse over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de voornemens van de regering betreffende de bestuurlijke organisatie. Ik heb U kort daarna meegedeeld dat ik de gevraagde informatie in september 2013 aan Uw Kamer zou doen toekomen.

Inmiddels is mij gebleken dat voor een zorgvuldige beantwoording van de motie meer tijd nodig is. Via deze brief laat ik U weten dat ik Uw Kamer de gevraagde informatie in de tweede helft van oktober 2013 zal toesturen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk