Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013CII nr. B

CII Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland»

B MOTIE VAN HET LID VLIEGENTHART C.S.

Voorgesteld 18 juni 2013

De Kamer,

gezien de nota «Bestuur in samenhang: de bestuurlijke organisatie van Nederland»,

gehoord de beraadslagingen over de inrichting van het openbaar bestuur,

vaststellend dat de regering voornemens is op korte termijn de bestuurlijke inrichting van Nederland op lokaal, regionaal en provinciaal niveau ingrijpend te veranderen,

overwegende dat een dergelijke herinrichting een degelijke onderbouwing en een sterk bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak nodig heeft,

vaststellend dat de nota «Bestuur in samenhang» weliswaar de voornemens van de regering toelicht maar dat de onderbouwing ervan en het maatschappelijk draagvlak ervoor vooralsnog ontbreken,

roept de regering op om met een nadere analyse te komen over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de door haar publiek gemaakte voornemens en (een analyse van) het voorziene tijdpad,

en verzoekt de regering tot dan op dit terrein geen onomkeerbare stappen te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vliegenthart

Van Bijsterveld

Kuiper

Thissen

De Lange

Nagel

Koffeman

Holdijk