Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013CII nr. E

CII Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.»

E BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2013

Naar aanleiding van de door Uw Kamer op 2 juli jl. aanvaarde motie-Vliegenthart (Kamerstuknr. 2012–2013, CII, B) om te komen met een nadere analyse over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de voornemens van de regering betreffende de bestuurlijke organisatie, deel ik U mede dat ik voornemens ben de gevraagde informatie in september 2013 aan Uw Kamer te doen toekomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk