Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-06-2024 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36550-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-06-04
Documenttitel Motie van het lid Ergin over alternatieven onderzoeken waarmee het verlaagd btw-tarief voor sportdiensten op 9% kan blijven
Dossiernummer 36550
Dossiertitel Voorjaarsnota 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36550-12
Indiener D.A. Ergin
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.8/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 12
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-06-05
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorjaarsnota 2024; Motie; Motie van het lid Ergin over alternatieven onderzoeken waarmee het verlaagd btw-tarief voor sportdiensten op 9% kan blijven
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024