Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36448-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-12-14
Documenttitel Motie van het lid Ergin over de aanstaande voorzitter oproepen om voortvarend aan de slag te gaan met de bevordering van diversiteit en inclusie in de Kamerorganisatie
Dossiernummer 36448
Dossiertitel Benoeming van een Voorzitter
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36448-7
Indiener D.A. Ergin
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 7
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-12-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Benoeming van een Voorzitter; Motie; Motie van het lid Ergin over de aanstaande voorzitter oproepen om voortvarend aan de slag te gaan met de bevordering van diversiteit en inclusie in de Kamerorganisatie
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024