Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36418-73".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-10-25
Documenttitel Motie van het lid Alkaya over de evaluatie van expatregelingen zo snel mogelijk starten
Dossiernummer 36418
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36418-73
Indiener M.Ö. Alkaya
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 73
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-10-26
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Motie; Motie van het lid Alkaya over de evaluatie van expatregelingen zo snel mogelijk starten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024