Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2024 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36418-134".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-03-04
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 (januari 2024) (Kamerstuk 36418-129)
Dossiernummer 36418
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36418-134
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Indiener L.N. Kruithof
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 134
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1132938
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-03-11
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 (januari 2024) (Kamerstuk 36418-129)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2023-2024