Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36410-XII-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Bikker en Klaver over middelen voor het verbeteren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer
Dossiernummer 36410-XII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36410-XII-4
Indiener M.H. Bikker
Indiener J.F. Klaver
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2023-09-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024; Amendement; Amendement van de leden Bikker en Klaver over middelen voor het verbeteren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2023-2024