Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2024 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36410-VIII-127".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-04-18
Documenttitel Motie van het lid Pijpelink over opties uitwerken voor voldoende financiële middelen voor onderwijshuisvesting tot 2050
Dossiernummer 36410-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36410-VIII-127
Indiener A. Pijpelink
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.6/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 127
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-04-19
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Pijpelink over opties uitwerken voor voldoende financiële middelen voor onderwijshuisvesting tot 2050
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024