36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 21 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de pfas-vervuiling rondom Chemours Dordrecht onacceptabele gezondheidsgevolgen heeft voor de omwonenden;

van mening dat Chemours uit voorzorg gesloten moet worden zolang de gezondheid van de omwonenden niet kan worden gegarandeerd;

overwegende dat dit onder de huidige wetgeving niet mogelijk is, omdat potentieel zeer zorgwekkende stoffen (pZZS'en) niet gelijk kunnen worden gesteld aan zeer zorgwekkende stoffen (ZZS'en);

verzoekt de regering om potentieel zeer zorgwekkende stoffen wettelijk gelijk te stellen aan zeer zorgwekkende stoffen om mens en omgeving te beschermen;

verzoekt de regering tevens om proactief financiële en juridische steun te bieden aan de medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar pfas-vervuiling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Paternotte

Bontenbal

Bikker

Naar boven