36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S.

Voorgesteld 21 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om vanaf 2024 het kunstgebit weer volledig te vergoeden in het basispakket van de zorg door het schrappen van de eigen bijdrage,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Marijnissen

Den Haan

Ouwehand,

Van Baarle

Pouw-Verweij

Van Haga

Klaver

Kuiken

Naar boven