Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36405-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-08-25
Documenttitel Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende de verordening voor een platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP)
Dossiernummer 36405
Dossiertitel Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's Tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2021 – 2027
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36405-B
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer B
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1106735
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-12
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's Tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2021 – 2027; Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende de verordening voor een platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023