Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36245-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Beleidsonderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-08-24
Documenttitel Nota naar aanleiding van het verslag
Dossiernummer 36245
Dossiertitel Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36245-B
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer B
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1105937
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-05
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten; Nota naar aanleiding van het verslag
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2022-2023