Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36202-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-10-14
Documenttitel Nota naar aanleiding van het verslag
Dossiernummer 36202
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36202-21
Indiener M.L.A. van Rij
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 21
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-10-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2022-2023