Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2024 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36200-A-G".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-02-07
Documenttitel Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over de bereikbaarheidsdoelen
Dossiernummer 36200-A
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36200-A-G
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer G
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1126245
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-02-07
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over de bereikbaarheidsdoelen
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2023-2024