Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36195-C".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Burgerlijk recht
Beleidsonderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-08-28
Documenttitel Brief van de minister voor VRO met antwoorden op in het verslag aan de regering gestelde vragen
Dossiernummer 36195
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten (Wet vaste huurcontracten)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36195-C
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer C
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1105734
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-04
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten (Wet vaste huurcontracten); Brief van de minister voor VRO met antwoorden op in het verslag aan de regering gestelde vragen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023