Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36190-G".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-12-05
Documenttitel Motie van het lid Koffeman over het splitsen van een bestaande woning vanwege de mantelzorgregeling
Dossiernummer 36190
Dossiertitel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36190-G
Indiener Koffeman
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer G
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-12-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014; Motie van het lid Koffeman over het splitsen van een bestaande woning vanwege de mantelzorgregeling
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024